Council Vision and Strategic Priorities

​​​​​​Council's priorities and future direction are

Vision - a clear statement on what Council aspires to achieve

Values - the foundation for policies and actions

Strategy - a future scenario to help set priorities for Council action​

Council's Vision for the district is: 'Strong Community - Strong Future'.

Council holds and promotes the following values

Ngakau- tapatahi me te Pononga

Kaore matou a marie i a matou uaratanga a, ka mahi i roto i te huatanga matatika i nga wa katoa.​

Integrity and Honesty

We will not compromise our values and will act in a trustworthy manner at all times.

Manakuratanga

Ka kakama matou i roto i nga take e pa ana ki to tatou iwi whanui ma te whakahaere tikanga, ma te kanohi, kai tautoko arahitanga me te whakaaro.

Leadership

We will take an active role in issues that affect our community by providing governance, representation, advocacy, guidance and opinion.

Mahorahora me nga Herenga

Ka whakahaeretia a matou mahi i roto i te aria kia kitea ai e te iwi whanui a, kia mohiotia a matou mahinga me nga tutukitanga me te whakaae ano mo aua kawenga.

Openness and Accountability

We will conduct our affairs in a way that allows the community to see and understand our actions and achievements and we will accept responsibility for them.  

Tokeke me te Ture o te Tika

Ka mahi matou ia hua ai ka orite te whiwhi mea angitu o te katoa me te noho tokeke i roto i iaga whakatinanatanga o uga kaupapa.

Fairness and Equity

We will act to ensure all have equal opportunities and that we will be unbiased in the implementation of policies.

Whakatutukitanga Whakawaiatanga

Ka whiwhi hua i roto i te auaha me te ngawaritanga.

Achievements Orientated

We will gain results in a timely, innovative and economic manner.

Tikanga Tutohungatanga

Ka manako matou i te wahi motuhake o te Tangata Whenua i roto i te iwi whanui a me te whakarite ano i nga kitenga rereketanga, me nga uaratanga o to tatou iwi whanui.

Relationships

We will acknowledge the special place of Tangata Whenua in our community and respect the different views and values of our community.

​Tumanako Manawareka

Ka ahei tonu matou kia mohio ki nga tumanako o to tatou iwi kainga me te whakamatau kia taea te tairanga teitei o te whakanatanga o te iwi whanui.

Satisfying Expectations

We will always look to understand our community's expectations and try to achieve a high level of community satisfaction.​

Our ​​​strategic priorities are

Economic Growth

Priorities for Council action

 • Ōpōtiki Harbour development
 • Provide visitor and business investment information and support and infrastructure that supports investment
 • Support the aspirations of Māori to develop their land
 • Support local and regional business growth and workforce development
 • Promote facilities and activities to increase visitors, including historic precinct development and Motu Trails cycleway.​

Quality of Life

Priorities for Council action

 • Provide infrastructure e.g. roads, water, stormwater, sewerage, waste management, renewal of Ōpōtiki Township wastewater reticulation network
 • Advocate with and on behalf of Ōpōtiki communities to central government
 • Develop the Technology and Research Centre
 • Provide recreation facilities including development of walkways and cycleway
 • Support initiatives for development in the Coast ward
 • Proactive provision for infrastructure
 • Provision of a District Plan that meets our needs going forward
 • Community where people feel safe
 • Life enrichment.

Strong Community Spirit

Priorities for Council action

 • Complete the District Plan review and implementation
 • Maintain and enhance parks and reserves
 • Partner with community groups, iwi and hapū, BOPRC and DOC to undertake environmental restoration projects
 • Continue to work with partners to maintain, enhance and grow the Motu Trails cycleway.

Environmental Quality

Priorities for Council action 

 • Promote and support community events
 • Provide sports fields and facilities for community use e.g. pavilions
 • Play our prescribed role in Treaty Settlements, including any legislated joint governance arrangements, and any orders made under the Marine and Coastal Areas Act
 • Support programmes to deliver good jobs for local people.​
Page reviewed: 06 May 2019 5:14pm